PROVİZYON

Muhasebe terimi olarak provizyon “karşılık” demektir. Bir hesaptan para çekilirken o hesap bakiyesinin müsait olup olmadığına bakılır. Yani hesaptan çekilmek istenen paranın karşılığı varsa provizyon müsait denir.

Bunun gibi Bankanın herhangi bir şubesinde hesabı olup da başka bir şubede para çekmek isteyen hesap sahibi için hesabın bulunduğu şubeden mektupla, telgrafla veya telefonla çekilecek miktarın bildirilerek karşılık istenmesi bir provizyon almak işlemidir.

Provizyonsuz yani karşılıksız olarak çekilen çeklerin ödenmemesi gerekir. Bilerek veya bilmeyerek yapılan karşılıksız ödemelerden doğan sorumluluk ilgili banka memuruna aittir. Diğer yandan;

Herhangi bir işletmede, vukuu muhtemel zararların karşılanması amaciyle ayrılan tutarlara da “provizyon karşılık” denir.

Provizyon veya karşılıklara bir bakımdan yedek akçe ve bir bakımdan da amortisman denebilir. Örneğin; tahsili şüpheli olan alacaklılar için ayrılmış provizyonlara bakılırsa, bu karşılıklar ilk ayrıldıkları zaman ihtiyata {yedek akçeye) benzerler, çünkü zarar henüz gerçekleşmemiştir.

Alacağın tahsil edilemiyeceği kesinleşip hesap tasfiye edilince bu provizyon amortisman şekline girer. Çünkü zarar bir ihtimal olmaktan çıkmış, kesinleşmiştir. Bunun için provizyonlara bazen vaktinden önce ayrılmış amortisman da denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


19 − 14 =