PROTESTODAN VE VADEDEN SONRAKİ CİRO

Protestonun çekilmesinden veya aynı mahiyette bir tesbitten ya da ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak alacağın temliki hükmünde tutulur ve böyle bir temlikin neticelerini doğurur (T.K. mad. 705/1). Bu maddeye göre

1 Protesto çekildikten sonra ciro yapılamaz. Yapılsa da alacağın temliki niteliğinde olur.

2 Aynı mahiyette bir tesbitten sonra (yani muhatap tarafından ibraz günü de gösterilerek çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyandan ya da takas odasına vaktinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren bir meşruhattan sonra) yapılan ciro da alacağın devri temlik hükmüne tabidir.

3 Keza ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan da aynı niteliktedir. Normal ciro sayılmaz. “Borçlar Kanunu” nun hükümlerine tabi olur.

(Not İbraz süresi, şehir içi çeklerde 10 gün, şehir dışı çeklerde 1 aydır.)
Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protestonun veya aynı mahiyette bir tesbitin yapılmasından, ya da ibraz süresinin geçmesinden önce yapılmış sayılır (T.K. mad 705/2).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*