PROSPEKTÜS

Herhangi bir şeyin tanımlanması veya açıklanması maksadiyle yazılan ufak çapta bir broşür demektir. Eski deyimle prospektüs ta rifname veya izahname’dir.

Borsalarda kote edilmesi istenen kıymetli evrak için gereken iznin alınması amaciyle bu evrakı piyasaya sürmek isteyen işletme veya Bankalar tarafından gerçek durumu açık lıyan bilgilerin verilmesidir.

Prospektüsler, müşteri çekme aracı olarak da kullanılır. Çoğu defa resimli ve 3 4 sayfayı geçmeyen broşürlerdir.

Prospektüsler, sözkonusu ettiği mal ve eşyayı halka tanıtmak ve bunların sürümünü sağlamak amaciyle parasız dağıtılır veya teklif mektuplariyle birlikte gönderilir.

Bankaların, reklâm ve propoganda için bastırdıkları broşürler de prospektüs niteliğindedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 2 =