PROFORMA FATURA

Herhangi bir malm kesin satış ve tesliminden önce, fiyat ve niteliklerini göstermek üzere satıcı veya imalâtçı işletme tarafından verilen faturadır.

Proforma fatura, hukuki anlamda belirli şartlarla satış vadi teşkil eden, sözkonusu malm özelliklerini, miktarını, fiyatını, tutarını, satış ve teslim şartlarını, diğer gerekli bilgileri gösteren bir ticari belgedir,??

Bu fatura, kesin bir alış ve satış taahhüdü olmayıp sadece teklif mektubu niteliğindedir. Genellikle fiyat araştırmaları yaptıktan sonra satın alacak alıcılar tarafından istendiği gibi herhangi bir mercie fiyat ve teslim şartlarını belgelemek üzere de istenmekte ve kullanılmaktadır. İthali tescile veya lisansa bağlı mallarda izni verecek mercilere başvurmalarda, alıcının istediği döviz miktarını belgelemek üzere kullanılır.

Bu faturalar, aynen diğer fatura kâğıtları üzerine yazılmakla birlikte üzerlerine proforma ibaresi mutlaka işaret edilmelidir.

Uluslararası alış verişlerde proforma faturaları, geniş ölçüde kullanılmakta, ithal ve döviz izni ve diğer formaliteler bunlara istinat ettirilmektedir. Proforma faturaların nihai satışla ilgili faturalarla karıştırılmaması gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 63 = 71