PRİM

Aslında mükâfat anlamına gelen bu sözcük, çok değişik alanlarda kullanılır.

Ücretlilere ödenen ikramiye, dış ticareti desteklemek üzere uygulanan kue farkı, satıcının müşteriyi bağlamak üzere verdiği hediye ya da yaptığı indirimler “prim” terimi ile ifade edilebilir. En yaygın şekilde;

Sigortalının, sigorta kurumuna ödediği ücrete prim denildiği gibi yerine göre başarılı sonuç veren herhangi bir iş karşılığında verilen ikramiye, mükâfat ve ek aidat anlamına da gelir.

Primin ikramiye ve mükâfattan farkı, ilgili olduğu işle orantılı ve belirli olmasıdır. Bunlardan başka değer farkını ifade etmek üzere de kullanılır. Prim teriminin kullanıldığı başlıca yerler şunlardır Alım primi, bakım primi, ciro primi, fiyat primi, ihracat primi, kalite primi, satış primi, tahsilât primi, teşvik primi, ücret primi, yatırım primi, sigorta primi ve benzerleri gibi.

Primli piyasa, bir borsa terimidir. Emisyon primi, bir menkul kıymetin nominal fiyatından pahalı arzedilmesi halinde aradaki farktır. İtfa primi, bir tahvilin emisyon fiatı ile vadesi geldiğinde ödenen bedel arasındaki farktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


88 + = 89