PREFİNANSMAN YAHUT ÖN FİNANSMAN

POSTA MAKBUZU

Akreditif muamelelerinde malların postayla sevkedilmesi halinde, paketin gönderilene yollanmak üzere alındığını bildiren makbuzdur. Bu makbuz, gönderilen mala tasarruf yetkisi vermez.

POŞET

Küçük cep anlamına gelir. Cari ve küçük cari cüzdanlarına geçirilen plastik kap ve kılıflara bu ad verildiği gibi, iskonto iştira ve teminat risk föylerinin muhafazası için kullanılan gömlek şeklinde kartondan mahfazaya da “poşet” denir.

POZİSYON

Pozisyon; vaziyet, mevki, hâl ve duruş anlamına gelir. Belirli zamanlarda çıkarılan hesap sonuçlarını ifade ettiği gibi muhasebede de bir esas veya çeşitli unsurları olan tali hesabm genel ifadesi olarak da kullanılır. Örneğin; tahsil edilmediği halde kâr ve zarara alacak geçirilen para, muvakkat (geçici) borçlular pozisyonuna da borç geçirilmek gerekir gibi.

Mali ve ticari terim olarak; günlük, haftalık, 15 günlük, aylık veya 6 aylık belli dönemlerin heisap sonuçlarını gösteren tabloya “pozisyon” denir. Haftalık vaziyet gibi.

PREAVİLİ HESAP

Buna ihbarlı hesap da denir. Hesap sahibinin mevduatından para çekebilmesi için belli bir süre önce ihbar zorunluğu olan bir cari hesap demektir, ( Mevduat ve Cari Hesaplar)

PREFİNANSMAN YAHUT ÖN FİNANSMAN

Bir müteşebbisin, almış olduğu siparişi yerine getirebilmesi için kendisine açılan kredidir. En geniş uygulama alanı ihracattır.

PRİMANOTA

İhracat, inşaat veya imalât işlerinde uğraşan bir firmanın bazen döner sermayesi gerekli malzemeyi almağa, tesislerini hazırlamağa ve ücretleri ödemeğe yeterli olmayabilir.

Verilmiş bir siparişi yerine getirmek imkânını sağlayıcı nitelikteki bu tür krediler prefinansman kapsamına girmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


33 − = 31