Plân düzenlenmesinde diğer önemli noktalar ve sonuç

Plân tanzimine yalnız Genel Müdürlük ve Merkez değil, bütün şubeler de katılacaklar, bu şubeler plânın hazırlanmasına yardım edecek bütün esasları vereceklerdir. Buradan gelen bilgiler plânda değerlendirilecektir. Plânın asıl değeri de bundadır. Bu suretle merkezden görülemeyecek ve bilinemeyecek bölgesel değişiklikler ve özellikler gözönüne alınmış olacaktır.
Plân süresi sonunda alınan gerçek sonuçlarla plândaki rakamlar karşılaştırılmalıdır. Farklar varsa bunların nedenleri araştırılmalı ve gelecek çalışmalarda bunlar dikkate alınmalıdır. Böylece iyi ve mükemmel plânlar düzenlemek mümkün olur.
Bir de plânın şu yararı vardır Şubeleri banka çalışmalarıyla yakından ilgilenmeye teşvik eder, idarecilerin bankaya bağlılıkla rını arttırır ve mesleki görüş yeteneklerini geliştirir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


23 − = 18