Plân (Bütçe) düzenlenmesi ne demektir?

Banka işletmelerindeki plân düzenlemesinde güdülen asıl amaç; bankanın çalışmalarına etki yapabilecek durumları ve olayları, mümkün olduğu kadar önceden görebilmek ve anlayabilmek ve banka bünyesi için kötü sonuçlu etkilere karşı derhal tedbirler alarak onları önlemek gibi önemli bir konu ile ilgilidir.
Yapılan tecrübe ve bu alandaki çalışmalar sonunda, banka işletmelerinde istenilen uyumlu çalışmaya ve amaca varıldığı görülmüştür. Örneğin,
Kredi işlemlerinin ve diğer hizmet işlerinin (Senet tahsili, havale, esham ve tahvilat, borsa işlemleri ve benzeri) miktar ve kapasitesi, para ve sermaye piyasasının durumu, millî ekonominin ve dünya ekonomisinin gelişmeleri, siyasi olayların alacağı şekil ve etki dereceleri, diğer bankaların çalışma alanları gibi konular üzerinde özellikle durulması, bunların bugünkü duruma ne dereceye kadar etkili olabileceklerinin hesaplanması gerekecektir.
Plânlar; aylık, üç aylık veya yıllık olabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


8 + 2 =