PİYASA ANALİZİ

Piyasa analizinin konusu; bir malı nerede, kimlere, ne vakit ve ne miktarda satmak imkânı olabileceğini araştırmaktır.

Pazarlamanın hazırlık safhasıdır. Analizin vereceği sonuçlar gözönünde tutularak “pazarlama plânı” hazırlanır.

Piyasa analizi iki kadamefidir.

1. İlk kademede, piyasanın potansiyeli araştırılır. Sözkonusu mal veya hizmetin ne kadar üretildiği ve hangi şartlarla satıldığı incelenir. Konjonktürün ilerde göstereceği durumun firmayı ilgilendiren iş koluna ne ölçüde yansıyacağı hesabedilir, gelişmeler dikkate alınır.

2. İkinci kademede; potansiyeli tesbit edilmiş olan pyiasada firmanın kendine ne büyüklükte bir yer açabileceği diğer bir deyimle firmanın piyasadaki payı hesaplanır. Varılan sonuca göre müteşebbisin kararı belirir ve böylece belirtiler gözden geçirilerek tahmin yargısına varılır.

Piyasa analizinde veya incelenmesinde “panel” ya da “sondaj” gibi orijinal metod lar kullanılır, bu şekilde piyasada hangi tür ve kalitede ürünün daha çok talep edileceği de saptanmış olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


17 − 14 =