PEY AKÇESİ

Sözleşme yapılırken tarafların bağlandıklarını göstermek amaciyle önceden veri ” len bir miktar para yani bir çeşit teminat akçesidir. Bu pey akçesi;

Kısmî bir ödemeyi,

Taraflardan birinin cayması halinde uygulanacak müeyyideyi,

Tarafların bağlanmasını, ifade eder.

Taraflardan birinin sözleşme yapıldıktan sonra vermiş olduğu bir miktar paranın hangi amaçla verilmiş olduğu anlaşılamıyorsa,

o zaman bu paranın pey akçesi olarak verildiği kabul edilir.

Pey akçesi, sözleşmenin yapıldığını ka J mtlamak üzere verilen bir para olduğundan, taahhütün yerine getirilmesi halinde sahibine geri verilir veya hesabına alacak geçirilir. Eğer sözleşme ya da anlaşma tarafların isteği ile bozulursa yine sahibine geri verilir.

Aksine sözleşme veya ticari örf yoksa kusuruyle taahhüdünü yerine getirmeyen taraf, pey akçesini veren ise geri alama2. Eğer pey akçesini alan taraf ise, zarar ziyanla birlikte pey akçesini geri vermek zorundadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


54 − 51 =