PERMİ

Özellikle dış ticaret rejimine ilişkin olarak devletçe verilen iz in kâğıdı demektir.

Devlet yurt dışına çıkarılacak döviz ve öteki bazı değerlerle yurda sokulacak bazı malların ihraç ve ithalini izin şartına bağlamıştır. Bu izne genellikle “permi” denir.

Yasalarımızda ve uygulamada izin ve permi terimleri, dış ticaret bakımından ayrı anlamda kullanılır. İdarece verilen öteki izinlere daha çok “ruhsat” adı verilir. Permi örnekleri olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aracılığı ile yapılan döviz transferleri için verilen izinler, bedelsiz ithalât rejimine ilişkin olarak tanınan imkânlar gösterilebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


99 − = 93