PASAPORT NEDİR?

PASAPORT

Yurt dışı yolculuk ve ikâmetlerde, Uluslararası ilişkilerde kişi kimliğinin tespitine yarayan belgeye “pasaport” denir.

Türk vatandaşlarının Türkiye’den çıkabilmesi veya Türkiye’ye girebilmesi, yabancıların Türkiye’ye girmesi ve Türkiye’den çıkabilmeleri için kimliklerinin tespitine yarayan bir pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeye sahip olmaları gerekir.

Pasaport aslında biri diplomatik, diğeri genel olmak üzere iki türlüdür.

1 Diplomatik pasaportlar

Kanunda belirtilen kişilerden geçici bir görevle veya seyahat için dışarıya gidenlere, görevlerinin ya da seyahatlerinin niteliğine göre verilen pasaportlardır. Diplomatik pasaport alabilecekler şunlardır Milletvekilleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanları, Genel Kurmay Birinci ve İkinci Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı, Orgeneral ve Orami ralle», eski devlet başkanları, eski meclis başkatıları, eski başbakan ve dış işleri bakanları, Cumhurbaşkanlığı genej kğtibi, Dış İşler) bakanlığı meslek mensupları, temsilciler, siyasî kuryeler. Bu pasaporttan ilgililerin eşleri de yararlanır. Diplomatik pasaport hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.

2 Genel pasaportlar

Bunlar üçe ayrılır

a) Hizmet pasaportu

Hükümetçe, özel dairelerce ve belediyelerce resmi bir görevle dış ülkelere yollanıp ta kendisine diplomatik veya özel damgalı pasaport verilemiyen kimseye bu görev için verilir.

b) Özel damgalı pasaport

Cumhurbaşkanlığı dairesi erkânına, devlet bareminin 1, 2, 3 ncü derecesine gelmiş subay, mülki ve askeri memurlara, diplomatik pasaport verilmesini gerektirmeyen bir görevle kendi hesabma yurt dışına gittiği zaman verilir. Bu gibiler görevden ayrılsalar da aynı pasaporttan alabilirler.

c) Yabancılara mahsus damgalı pasaport

Uyruksuz bulunan kimselerle, uyruk durumları düzenli olmadığı için seyahat ve ikâmetleri yönünden fiilen uyruksuzlarla aynı durumda tutulanlara da İş İşleri Bakanlığınca zaruret görülürse verilir.

3 Pasaport yerine geçen belgeler

Türkiye kara suları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk mürettebatına pasaport yerine liman reisliğince bir tayfa vesikası verilir. Yine Uluslararası ulaştırma araçlarının kara, hava memur ve müstahdemleri de kendilerine verilen belgelerle yurtdışı çıkış ve girişleri yaparlar.

Ayrıca; Türkiye Cumhuriyeti ile sınırları olan ülkelerin sınır bölgeleri içinde pasaport yerine kullanılmak üzere bu bölgelerde oturan Türk vatandaşlarına verilen belgeye de “pasavan” denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 87 = 96