PARA

A TARİFİ

Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde itibari (nominal) değeri yazılı kâğıt veya madenden yapılmış ödeme ara cı’dir.

Parayı; kullanılmağa hazır satın alma gücüdür, ödeme aracıdır, kıymet ölçüsüdür, tasarruf aletidir diye de tanımlayabiliriz.

PARANIN FONKSİYONLARI

Paranın üç fonksiyonu vardır Para, değiştirme ve ödeme aracıdır, bir değer ölçüsüdür ve servetin biriktirme vasıtası yani tasarruf aletidir.

1) Para bir değiştirme aracıdır

Değtşirme, alımı ve satım işlemleriyle

PARA ARZI

yapılır. Satıcı malı verir para alır, alıcı para verip mal alır. Değiştirme, para araya ğir meden de yapılır. Buna “trampa” denin Trampa rejiminde bir mal diğer bir malla doğrudan doğruya değiştirilir. Hukukî anlamdaki değiştirme “mübadele” ‘trampa’dan başka bir şey değildir.

2) Para bir değer ölçüsüdür

Her ülkenin; lira, frank, dolar, mark v.d. gibi bir para birimi vardır. Kendi sınırları İçinde bütün mal ve hizmetler bu para biriminin tümü ve parçalarıyle hesap edilir. Para olmasaydı, hizmet ve mal değerlerinin ölçülmesi çok zorlaşırdı. Örneğin 100 çeşit malın alım satımı veya değiştirilmesi sözkonusu olsa, bunların her birinin değerlerini ayrı ayrı ölçmek ve birbirine nisbet etmek gerekirdi. Halbuki bu malların değerini para ile ölçmek ve ona göre değiştirme yapmak daha pratik ve daha kolay olur.

3) Para serveti biriktirme veya tasarruf etme aracıdır

Tasarruf, aslında bir miktar parayı kenara koymak, modern anlamda Bankalara yatırmaktır. Gerçi Bankalara biriktirilerek yatırılan paraya tasarruf sahibi madde olarak değil hesâp olarak hak sahibi olur. Biriken patranın hak sahibi olan kişi dilediği zaman parasını çeker herhangi bir yatırıma bağlan

C PARANIN ÇEŞİTLERİ

Para, para sistemindeki yerine göre; asli para, yardımcı para (ufaklık para),

Ödeme aracı olarak kabul edildiğine göre; Kanunî para, ufaklık para,

Yapıldıkları maddeye göre; madeni para, kâğıttan para,

Emisyon müessesesine göre Devlet parası, Banka parası (kaydî para), gibi çeşitlere ayrılabilir.

PARA ARZI

Para arzı, bir memlekette fiili olarak tedavül eden

Banknotlar.

Ufaklık para,

Bankalardaki mevduat toplami’dır.

Buna “para hacmi” de denir.

Ancak, Bankaların mevduata karşı tuttukları ankes ve Merkez Bankalarında bloke edilen paraları, fiili olarak tedavül eden satın alma gücü niteliğinde olmadığından para arzı hesabında dikkate alınmaz, yani para hacminden düşülür.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


54 + = 61