Para ve kredi piyasaları

PİYASA

Önemli alımı satım işlemlerinin yapıldığı yerdir, ya da gelişmişve organize edilmiş bir pazardır, dönebilir.

Satıcılar, belirli miktar veya hizmet arz ederek, belli bir fiyatla satmak isterler. Alıcılar ise ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belli bir fiyata satın almayı düşünürler. İki dileğin (arz ve talebin) karşı karşıya geldiği yer “piyasa” dır.

Genel olarak bir mal veya hizmetin piyasaya bol miktarda arz edilmesi onun fiyatını düşürür, fazla miktarda talep edilmesi ise fiyatını arttırır. Bunun gibi az miktarda arz edilmesi fiyatları arttırır, az miktarlarda talep edilmesi fiyatı düşürür.

1 Yer bakımından piyasa çeşitleri

Mahalli piyasa Belli bir alanın ekonomik hareketlerini kapsar. Bu çeşit piyasalar bir ülke içinde birden fazla bulunabilir. Örneğin memleketimizdeki muhtelif şehirlerin zahire piyasaları gibi.

İç piyasa Bir millet ekonomisinin, devlet sınırları içindeki yerleri kapsı yan piyasalardır.

Dış piyasa Bir milletin ekonomisi için kendi dışında, başka millet ekonomileri içindeki piyasalardır Avrupa piyasası, Londra piyasası gibi.

Dünya piyasası Ulaştırmanın teknik bakımdan gelişmesi ve organize edilmesi, nakil araçlarının artmasıyle; ticari malların milletlerarasında yayılışı da gelişmiş ve dünya milletleri iktisaden sımsıkı bir mübadele ağı içine girmişlerdir. Böylece milletlerarası mübadele dünyayı kapsar bir şekilde genişlemiş ve sonunda “dünya piyasasi” meydana gelmiştir.

2. Piyasalar işlemlere göre de çeşitlenir

Para ve kredi piyasaları,

Emtea (ticari mallar) piyasaları ve

İşgücü piyasaları gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 3