PANEL

PANAYIR

Bir yerde belirli zamanlarda kurulan büyük pazardır. Yılda bir veya iki defa belli zamanlarda yerli ürün ve mamullerin tanıtılması ve satılması amaciyle şehir ve kasabalarda kurulan pazar yerlerine “panayır” denilmektedir. ( Fuar)

PANEL

Panel İngilizceden gelme bir sözcüktür. Tablo anlamındadır. Uygulamada Panel tartışma grubu demektir. Bilimsel (İlmî) kongre ve toplantılarda, verilen raporları eleştirmek ve bazı sonuçlar elde etmek üzere “panel” ler düzenlenir.

Panel terimi; bir İktisadî konuyu, dinleyicilerin ve gözlemcilerin hareket halindeki olaylar ve fikirler ortamında İzlenimlerini ifade etmektedir. Bu bakımdan panel, düzenlenen yerlerde bazı sorulara cevap verecek kimselerden (örneğin tüketiciler veya perakendeciler gibi) meydana gelir. Yine örneğin; belli bir malm aylık satışlarını bildiren perakendeciler topluluğu, bir reklâm kampanyasının etkinliğini değerlendirmeye İmkân verir.

Panel tekniği, inanç ve zihniyetteki değişmelere yol açan etkenleri çözümlemek veya çeşitli İktisadi ve sosyal grupların zamanla nasıl bir değişikliğe uğradığını ortaya çıkarmak için kullanılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


91 − = 81