İTÜ 1 milyon TL dağıtacak

İTÜ Çekirdek için İTÜ ARI Teknokent 3 yılda 5 milyon TL harcadı. Bu yıl girişimcilerin kuracağı şirketlere çekirdek sermaye olarak 1 milyon TL [...]

İTÜ ARI Teknokent

Hedefimiz Türkiye’deki AR-GE kültürünü oluşturup yaymak” Girişimciler için fikirlerini bir ürün ya da hizmete dönüştürerek şirketleşme yoluna gitmenin en [...]

AR-GE ve inovasyonun Önemi

Global olmanın yolu yerli AR-GE ve inovasyondan geçiyor Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında özellikle AR-GE ve inovasyona ayırdıkların payın arttığı [...]
1 192 193 194