Özsermaye nedir?

Firma sahip veya sahiplerinin şirketteki payına “özsermaye” denir, bu kavram, hem başlangıçta veya sonradan veya ortaklar tarafından şirkete konan sermayeyi hemde karların işletmeye bırakılması yoluyla sağlanan kaynakları kapsar, bir şirketin özsermayesi, net varlık(aktif) tutarı ile borçları arasındaki pozitif (olumlu)farktır. Net varlık tutarı hesaplanırken değer düzeltici hesapların, ilgili varlıklardan indirilmesi ve ödenmemiş sermaye zarar gibi gerçek değeri olmayan kalemlerin, varlık toplamına dahil edilmesi gerekir.
Başka bir deyişle özsermaye, sadece başlangıçta konulan sermayeyi değil, karların dağıtılmayıp işletme bünyesinde bırakılan kısmını da kapsar. Özvarlık kalemleri, ödenmiş sermaye, ihtiyatlar, dağıtılmayan karlar, yeniden değerleme fonu ve emisyon priminden oluşur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*