ÖZEL SEKTÖR

Özel sektör terimi, hür teşebbüsün yahut özel teşebbüsün faaliyet alanlarını ifade eder. Özel sektörde, firma mülkiyeti ferdi ere ve fertlerin ortaklaşa sahip oldukları tüzel kişilere aittir.

Özel sektör ve kamu sektörü karşıt kavramlardır.

Özel sektör olma veya özel teşebbüs kurabilme hak ve hürriyeti Anayasa ile tanınmış temel haklardandır. Anayasanın 40.cı maddesinde “Özel teşebbüsler kurmak ser besttir”. hükmü yer almıştır ;

Ancak, özel teşebbüs konusunda tanı nan hürriyetin, kamu yararı amaciyle ve kanunla sınırlanması mümkündür, Bu sınırlama; bir sosyal devlet olan Türkiyemizde çeşitli kanunlarla yapılır.

Anayasa; devletçe; özel teşebbüslerin millî ekonominin gerçeklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alınacağını da belirtmiştir .

Devlet bu görevini, plânlı karma ekonomi ilke ve ihtiyaçlarının sonucu olarak kalkınma plânlariyle gerçekleştirecektir, özel teşebbüslerin, Kamu hizmeti niteliği taşıma ğa başlaması, yani genel ve önemli bir ihtiyacı karşılaması halinde, devletleştirilmesi mümkündür. Çünkü bu niteliğe ulaşan özel teşebbüslerin, Halkın yararına ve imkânlarına uygun düşmeyecek bir kâr amacı gütmeleri ihtimali olabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


87 + = 90