ÖZEL KİŞİ

Gerçek (Hakiki) şahıs anlamında kulllanılan özel kişi, insan dediğimiz tabH varfıktır.

Medeni kanuna göre, her şahıs medeni haklardan yararlanır ve kanun çerçevesinde hak ve borçlara ehil olmaktan herkesin eşit olduğu medeni kanunların özel kişiler hakkın da kabul ettiği esas kuraldır.

Kişilik, sağ doğan insanın doğduğu günden başlayarak ölünceye kadar sjûrer. Çocuk, sağ doğmak şartiyle ana rahmine düştüğü andan başlayarak medeni haklardan yararlanır. Kişiliği sona erdiren ölümdür. Kişiliği sona eren kimsenin, haklarına ve borçlarına mirasçıları halef olur.

Kanun çerçevesinde hakka sahip ve borç yüklenmeye yeter olan kişinin (özel) mal iktisabına da prensip olarak hakkı olduğuna şüphe yoktur. Özel kişinin mal iktisabı;

Miras yolu ile,

Satmalma yolu İte,

Kendisine bağışta bulunmak yolu ile,

Ölüme bağlı tasarruflarla olabilir.’

Kanunun öngörmediği hallerde bu yollarla dahi, bir kişinin Mal iktisap etmesi müm ~ kün değildir. Örneğin, Köylerde yabancı uyruğunda bulunanlar gayrimenkul, iktisap edemezler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 45 = 49