ÖZ KAYNAKLAR

Bir işletme sahibi ya da ortakları tarafından sağlanan varlıklar tutarı “öz sermaye” toplamından ibarettir.

Firmanın mali (finansal) yapısı incelenirken, faaliyetini gerçekleştirmesi için, aslında iki grupta toplanan kaynakdan para ve mal olarak bir varlık’a sahip olduğu görülür.

İşletme sahibinden veya ortaklardan sağlanan ve satın alma gücünün de bir ifadesi demek olan (para, bina, makine ve b.) toplam varlık’a “öz kaynaklar”, işletmenin borçlanması suretiyle sağlanan foniara da “Yabancı kaynakar” adı verilmektedir. Diğer bir deyişle,

İşletme varlıkları, borçları ve sermayesinin belirli bir andaki tutarlarını gösteren bilançoya bakıldığında, borçlar toplamının yabancı kaynaklardan, öz sermaye tutarının da öz kaynaklardan sağlandığı kabul edilmektedir. Yani öz sermaye toplamı, öz kaynaklar toplamı ile eş anlamlıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 36 = 44