Oy dan Yoksun Hisse Senetlerini (OYHS)’i çıkarma şartları nelerdir?

Hem şirketler hem de temettü ve Sermaye kazancından başka birşey düşünmeyen yatırımcılar için yararlı olan OYHS’le rin ortaklıklara ihraç edilebilmesi çin;
1 Ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarının, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için mevzuatta öngörülen asgari ödenmiş sermaye miktarından az olmaması,
2 Esas sözleşmelerinde OYHS ihracına ilişkin hüküm bulunması,
3 OYHS ihracı için ortaklık yetkili organı tarafından karar alınması,
4 Esas sözleşmede OYHS’lere kar payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyaz tanınması ve kar payında imtiyaz oranının gösterilmesi,
5 Ortaklığın başvuru tarihinden geriye doğru ard arda 2 yıl dönem karı elde etmiş olması,
6 İhraç limiti ile ilgili ilkenin esas sözleşmede gösterilmesi zorunludur.

Vekil aracılığıyla oy kullanmak mümkün müdür?
Evet. Vekaleten Oy Kullanılmasına ilişkin esaslar tebliğine göre ortaklık genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikler ipay sahipleri aracılığıyla veya ortaklık ana sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça pay sahibi olmayanla”’ aracılığıyla da kullanabilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*