OTO FİNANSMAN

Safi kârdan kurumlar ve gelir vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın işletme bünyesinde bırakılması ve İşletmenin genişleyip büyümesidir.

Finansman Bir teşebbüse, kamu veya yarı kamu kuruluşuna, işleyebilmesi ve gelişmesi için gerekli mali imkânları sağlamaktır.

Özel teşebbüsler ve kamu teşebbüsleri oto finansmana, sermaye artırılmasına veya istikraza (Borç para almaya) başvurabilirler.

Kamu kuruluşları; Vergiler, harçlar, borçlanma, para basma, mal ve hizmet satışı ve devletlerarası yardımlarla finansman sağlayabilir. Yarı kamu kuruluşları ise devletten aldıkları yardımlar ve ödeneklerle ortak oldukları diğer kuruluşlardan elde ettikleri kazançlarla ve özellikle vergiye benzer harçlarla (Sosyal Sigortalar aidatı, Emekli Sandığı Kesenekleri gibi) finansmanlarını sağlarlar.

Oto finansmana gitmek, bir teşebbüste yatırımları o teşebbüsün kârı ile sağlamaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


23 + = 28