OSMANLI BANKASI

Memleketimizin para ihracına yetkili ilk Emisyon Bankası olarak 1963 de faaliyete geçmştir. Yabancı sermaye ile kurulmuş bir bankadır.

Parisde, Londrada, ve İstanbulda 3 ayrı yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmıştır.

Osmanlı Bankası, İmparatorluk çağının nüfuzlu, sözü geçen bir yabancı kuruluşu idi. Dış borçlanmalara aracılık etmesi ve doğrudan doğruya kredi açması onun etkili rol oynamasını kolaylaştırmıştır. 1881 Düyunu Umu miyenin kurulmasında, ayrıca demiryolu, maden, terkos, liman ve gaz şirketleri imtiyazlarının verilmesinde rol oynamıştır.

Cumhuriyet devrinde Osmanlı Bankası Bankotları devlet parası olmaktan çıkmış ve tedavülden kalkmıştır. Bu dönemde banka bir ticaret bankası olarak faaliyetini sürdürmüştür. İmparatorluktan ayrılmış ülkelerde ve İngiliz egemenliği altında bulunan bazı bölgelerde teşkilâtını geliştirmeye önem vermiştir.

Osmanlı Bankasının 1976 yılı sonu itibariyle ülkemizde 93 şubesi, 1457 personeli, 8 milyon sermayesi, 148 milyon 706 bin lira ihtiyatları bulunmaktadır. Aynı yıl sonunda 1 milyar 985 milyon 747 bin lira tasarruf mevduatı, 2 milyar 205 milyon 318 bin lira diğer mevduatı, 3 milyar 849 milyon 641 bin lira plâsmanı görülmekte 69 milyon 290 bin lira net kâr sağladığı anlaşılmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


75 − 65 =