ÖRTÜLÜ KAZANÇ

Bir işletmenin veya bir kurumun yakınlarına, genellikle büyük hissedarlarına dolambaçlı yollarla menfaat sağlamasıdır. Böyle bir davranış genellikle vergi kaybına sebebiyet verdiği için kanunla yasaklanmıştır (5422 Kurumlar K. Md. 17).

Örtülü kazanç, İşletmenin yakınlarına ödediği giderler, piyasaya göre kabarık, onlardan elde ettiği gelirler ise yine piyasaya göre düşük olduğu zaman sözkonusu olmaktadır.

Herhangi bir şirket;

Ortaklarına veya onların ilgili bulundüğü işletmelere, benzerlerine göre, göze çarpacak derecede yüksek ve düşük fiyat uygularsa yâni göze çarpacak derecede yüksek fiyatla alım veya düşük fiyatla veya bedelsiz satış işlemlerinde bulunursa,

Yine bu özel ve tüzel kişilerden, benzerlerine kıyasla göze çarpacak kadar yüksek bedeller üzerinden kiralama

yapılır veya ödünç para alınırsa, yahut onlara bedelsiz veya düşük bedellerle kiralama yapılır veya ödünç para verilirse,

Şirket ortaklarından veya bunların yakın akrabalarından Şirketin yüksek yönetiminde bulunanlara, benzerlerine göre göze çarpacak kadar yüksek aylık, ikramiye, ücret verilir veya benzeri ödemeler yapılırsa, bunlar örtülü bir kazanç dağıtımı niteliğinde sayılır ve vergi matrahına alınır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 6 =