ORGANİK KÂRLAR

İşletmelerin branşlariyle ilgili faaliyetin den ve bu branşa ait işlemlerden elde ettiği

“kâr” dır. Örneğin; Bir kumaş fabrikasında organik kârlar, imâl edilen kumaşların satışından gelen kârlardır. Bir ayakkabı mağaza sında organik kâr, ayakkabı satışından gelen kârdır. Burada sözkonusu olan asıl kârın do ğuş yeridir. Şu halde eğer kâr işletmenin her zamanki branşı ve çalışma alanı ile ilgili sa tışlarından sağlanmış ise bu kâr organik kâr demektir.

Genel olarak bütün işletmelerde organik kârlar, asıl kâr kaynağını ve ağırlığını taşır. Normal olarak işletme, daima kendi seçtiği ve çalıştığı konuda faaliyette bulunmayı tercih eder. Bu bakımdan elde ettiği kâr miktarlarının büyük bir kısmı, hatta hemen hepsi organik kârlardan oluşur. İşin normal olan yönü de budur.

Konusu dışında şu veya bu şekilde sağlanan kârlar “anorganik kârlar” dır ve geçicidir. ( Kâr)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


65 − 64 =