OPSİYON

Bir malı belli bir süre içinde belli bir fiyata satmak hususunda satıcı tarafından alıcıya verilen süre, hak ve yetkidir. Buna eskiden hakkıhıyar (Muhayyerlik hakkı) denirdi.

Bir alışverişin karara bağlanması için genellikle satıcının alıcıya tanıdığı süre op siyon ile ifade edilir. Satıcı bu süre sonunda malını başkasına satmakta veya fiyatı yükseltmekte ya da satış şartlarını değiştirmekte serbesttir.

Bankacılıkta da borç senetlerinin Bankalara ödenmesi için vade tarihinden itibaren tanınan 2 iş gününe de “Opsiyon” denir.

Şu halde, opsiyon tercih hakkını belirten bir terimdir. Opsiyon hakkının piyasa işlerinde en sık rastlanan üç varyantı vardır.

1. Bir kimse veya bir firma, belirli bir süre içinde herhangi bir taşınır taşınmaz malı dilerse almak hakkını elinde tutar. İsterse malı alır veya vazgeçer. Opsiyon hakkına karşılık mal sahibine yani satıcıya bir bedel öder.

2. Süre olsun veya olmasın, bir mal satışa çıkarıldığında diğer isteklilere tercihan ve onların verecekleri bedelle malı almak hakkını elinde tutabilir. Bu takdirde de opsiyon hakkı daha önce mal sahibiyle varılmış bir anlaşmaya dayanır.

3. Bir mal satışa çıkarıldığında opsiyon hakkı sahibi bu malı önceden kararlaştırılmış fiyata almayı taahhüt eder veya satın almak hakkını elinde tutar.

Opsiyon hakkının kullanılmasına en çok borsa işlemlerinde, hisse senedi alım’ satımlarında ve gayrimenkul satışlarında rastlan maktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 2 =