Ölçüler kanunu

ÖLÇÜLER

4.4.1931 tarih, 1782 sayılı Ölçüler kanunu, Türkiyede kullanılacak ölçüler için ondalık metre sistemini kabul etmiştir.

Uzunluk ölçüsü olan metreden, yüzölçü sü olarak metrekare ve hacim ölçüsü olarak metreküp alınır.

Başlıca ölçüler şunlardır

1) Uzunluk ölçüleri ;

Kilometre = Bin metre

Hektometre = Yüz metre

Dekametre = On metre

Metre = Esas ölçü (100 cm.)

Desimetre = Metrenin onda biri

Santimetre = Metrenin yüzde biri

Milimetre = Metrenin binde biri

Mikron = Metrenin milyonda biri

2) Yüz ölçüleri

Kilometre kare = 1 milyon metre kare

Hektometre

kare s Onbin

(Hektar) = Onbin

Dekametre kare (Ar) = Yüz

Metre kare veya (santiar) 4

Desimetre kare Santimetre kare =

Milimetre kare =

3) Hacim ölçüleri

Kilometre küp = Hektometre küp = Dekametre küp = Metre küp = Desimetre küp = Santimetre küp =

Milimetre küp =

Esas ölçü

Metre karenin yüzde biri

Metre karenin onbinde biri

Metre karenin milyonda biri

Bir milyar metre küp

Bir milyon metre küp Bin

Esas ölçü

Metre küpün binde biri Metre küpün milyonda biri

Metre küpün milyarda biri

Akıcı maddelerin ölçülmesinde litre kullanılır. Litre bir Kg. takdir edilmiş suyun en çok ağırlığında ve normal atmosfer tazyiki altındaki hacmidir.

4) Litre esasından alınan ölçüler

Kilolitre

Hektolitre

(Kile)

Dekalitre

Litre

Desilitre

Santilitre

Mililitre

= Bin litre

= Yüz litre

= On litre = Esas ölçü = Litrenin onda biri = ” yüzde biri

= ” binde biri

Kilolitre metreküpüne, litre desimetre küpüne, mililitre santilitre küpüne eşittir.

5) Ağırlık (kütle)

Ton =

Kental =

Kilogram s

Hektogram =

Dekagram

Gram =

Desigram Santigram Miligram

ölçüleri

= Bin kilogram = Yüz

= Esas ölçüsü = Kilogramın onda biri

= “ yüzde biri

= ‘ binde biri

a Gramın onda biri = ” yüzde biri

= ” binde biri

Not Kuyumculukta kıymetli taşlar ve

benzerlerinin tartılmasında kullanılan (2) desigram ağırlığa “Krat” denir.

6) Zaman ölçüleri

Bilindiği gibi

1 saat = 60 dakika

1 dakika = 60 saniye (zaman birimi)

1 saniye == 60 salise’dlr.

Takat birimi Kilovvattır.

Hektovvatt = Klovvattın onda biri

Watt ise = Kilowattın binde biri’dir.

ÖLÜ HESAP (fr. Compte mart)

Hareket veya seyyaliyeti olmayan, işlemez hale gelen hesaplara bu ad verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


83 − 73 =