ÖDEMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

Araya girerek ödemede bulunan kimse, hamilin bütün haklarını, (ödeyen hamil yerine geçer) lehine araya girdiği kimseye ve ondan önceki sorumlulara karşı rücu hakkını kazanmış olur. Şu kadar ki poliçeyi yeniden ciro edemez (T.K. 654/1). Örneğin 4 ciran talı bir poliçenin ikinci cirantası hesabına (A) firmasının araya girerek ödemede bulunduğunu varsayalım (A) firması ikinci ciranta (C 2), birinci Ciranta (C 1) ve keşideci (K)’dan istemde bulunabilir. Fakat üçüncü ciranta (C 3) ve dördüncü ciranta (C 4)’den bir şey isteyemez. Çünki Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular borçdan kurtulurlar (T.K. 654/2).
Diğer yandan, araya girmek suretiyle yapılacak ödeme için bir çok teklifler yapıldığı takdirde, bunlardan hangisinin teklif ve tavassutu, borçlulardan en çoğunu borçdan kurtaracaksa o teklif tercih edilir. Örneğin, keşideci lehine ödemede bulunmak isteyen bir aracıya mani olan başka biri çıkar da 4uncü ciranta için araya girerek ödemede bulunursa diğer ilgililere karşı müracaat haklarını kaybeder. Çünki keşideci hesabına araya girerek yapılacak ödeme, ondan sonra gelen borçluların hepsini kurtaracaktır. Bunun tercihi gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


37 − = 28