ÖDEME VE ŞARTLARI

Hamilin, vadenin gelmesinde veya vadenin gelmesinden önce müracaat haklarını kullanabileceği bütün hallerde araya girme suretiyle ödeme yapılabilir {T.K. 650/1).
Hamilin müracaat hakkını kullanabileceği haller 625. maddede gösterildiğine göre şunlardır
Vadesinde poliçe ödenmemişse,
Kabulden tamamen veya kısmen kaçınılmışsa,
Muhatap İflas etmiş veya sadece ödemelerini durdurmuş, ya da hakkındaki icra kovuşturması sonuç vermemişse,
Kabule arzı engellenen (kabulü kabil olmayan) bir poliçenin keşidecisi iflas etmişse.
Bir üçüncü kişinin veya poliçedeki imza sahiplerinden birinin araya girme suretiyle ödeme yapması mümkündür.
Araya girme suretiyle ödeme, lehine ödenecek kimsenin ödemeğe mecbur olduğu tutarın tamamını kapsar (T.K. 650/2). Şu halde, araya girme suretiyle ödemeyi yapacak kimse 637. madde gereğince hamile ödenmesi zorunlu paraların tamamını yani,
Poliçe bedelini ve şart koşulmuş ise işlemiş faizini,
Gecikme ve temerrüt faizini,
ihbarname masraflarıyla mahkeme ve vekalet masraf ve ücretlerini,
Poliçe bedelinin % 03’üne kadar komisyonu. ödemiş olacaktır.
Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belli olan son günün ertesi günü yapılması lazımdır (T.K. 650/3). Görülüyor ki kanun, ödememe protestosuna ait süreye bir gün daha ekleyerek bu günü (yani işgünü) araya girme suretiyle ödeme yapan kimseye bir hak olarak tanınmıştır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 10 = 13