ÖDEME FİŞİ

İş hacmi çok olan Banka ve diğer İşletmelerde; alacağını çekmek üzere başvuran bir müşteriye imza ettirilmek ve hangi hesaptan ne miktar para çekebileceğini göstermek üzere ilgili servislerce düzenlenerek vezneye gönderilen fişe “ödeme fişi” veya “tediye fişi” denir.

Ödeme fişleri, özel olarak hazırlanmış ve kopyesi çıkacak şekilde bloknotlar halinde olabileceği gibi, dekontların altından çıkan makbuzlarla da olabilir. Bir ödeme aracı olan çekler de ödeme fişi niteliğindedir.

Ödeme fişleri; genellikle tahsrl fişlerinden ayırdetmek için beyaz renktedir.1

Ödeme fişlerinde aşağıdaki bilgiler bulu nur

Fişin düzenlendiği servis,

Fiş sıra numarası ve tarihi,

Ödenecek para miktarı,

Parayı alacak kimse,

Ödemenin sebebi,

Hangi hesaptan ödeneceği,

Ödeme fişi karşılıklı ise karşılık damgası,

Yetkili imzalar.

Fişin, arka yüzü pul üzerine ve açığa hak sahibinin imzası alındıktan sonra vezneye gönderilmesi gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


45 − = 42