NUMUNE

Bir bütünün özelliklerini kendinde taşıyan parça veya örnek demektir.

Ticarette numune, malın kalitesini ve değerini tanıtmak, beğendirmek amaciyle hazırlanan küçük parça ve örnek1 e denir. Mostra anlamına da gelir.

Numune özellikle ihalelerde, toptan veya yarı toptan ticarette kullanılır. Alıcı numuneye uygun olması şartiyle malı almak zorundadır.

Bazı ticaret alanlarında numune verilmez. Alım satımlar, ticaret komisyoncuları sendikası veya ticaret odaları sekreterliğinde muhafaza edilen tip ya da numunelerin tanınmış ve kontrol edilmiş belirli vasıflarının açıklanması yoluyle yapılır. Numune üzerine satış sözleşmesinde taraflar, satılan şeyin kararlaştırdıkları numuneye uygun nitelikte olması hususunda anlaşırlar. Tarafların üstünde anlaştıkları numunenin alıcıya veya üçüncü kişiye teslim edilmesi gerekir. Anlaşmazlık olursa mahkemeye başvurulur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


64 − = 60