NİSBİ LİKİDİTE

Bütün netice hesapları gelir ve kârlardan dolayı alacaklı, gider ve masraflardan dolayı da borçlu edilirler.

İşletmenin bünyesine göre bu kısma giren hesaplar birbirinden ayrı ve farklıdırlar. Bir ticaret işlemtesinde hareket, daha çok mal alım satımı üzerinde toplandığına göre bu alım satım neticeleri mal hesabında veya satış hesabında yürütülür. Bir komisyoncunun muhasebesinde verim ve sonuç, komisyon hesabından çıkarılır. Bir bankada faiz, acyo, komisyon ve diğer hesaplardan sonuçları anlamak mümkün olur.

Ticari işletmelerdeki başlıca netice hesapları;

1) Satış hesapları

Mal hesapları, daimi muvazene sistemi ile yürütülen bir işletmede, satış yapıldığı zaman satılan malın maliyet kıymetiyle tutarı emtia (mal) hesabından satış hesabının borcuna aktarılır. Satış tutarı da satış hesabının alacağına geçirilir. Aradaki fark, satış maliyetin üstünde veya altında yapıldığına göre, hesap alacak bakiyesi verirse kâr, borç bakiyesi verirse zarar edildiği anlaşılır.

Satış hesabının, hesap dönemi sonundaki neticesi alacak bakiyesi verdiğine göre hesap borçlandırılarak kâr ve zarar hesabının alacağına, borç bakiyesi verdiğine göre satış hesabının alacağı ile kâr ve zarar hesabının borcuna aktarılır.

2) Çeşitli gelirler hesabı

İşletmenin esas faaliyeti dışında kalan işlerden elde edilen gelirler bu hesapta toplanır. Alınan banka faizleri, bina kiraları, hisse senetleri ve tahvil kupon bedelleri ve benzerleri gibi alacak bakiye veren bu hesap devre sonlarında yukarıda olduğu gibi kâr ve zarar hesabının alacağına aktarılır.

3) Çeşitli zararlar hesabı

Çeşitli gelirlerin tersine olarak, işletmenin esaslı işleri dışında meydana gelen zararlar bu hesabın borcuna geçer. Çeşitli değerlerin satış zararları, kaybolan değerlerin bedelleri ve benzerlerinin geçirildiği ve

daima borç bakiye veren bu hesap da dönem sonunda kâr ve zararın borcuna aktarılarak kapatılır.

4) İdare masrafları hesabı

Genel giderler grubunda işletmenin yönetilmesi için yapılan çeşitli giderler bu hesabın borcuna geçirilir. Aylık ve ücretler, ikramiyeler, harcırahlar, diğer personel giderleri, vergiler, mahkeme ve noter masrafları, kırtasiye, basılı kâğıt, kiralar, ısıtma ve aydınlatma masrafları, yardımlar, ilân ve reklâm masrafları, sigorta, onarım ve bakım masrafları ve çeşitli giderler gibi.

Yanlız emtia ile ilgili olarak yapılan masraflar mal ve satış hesaplarına geçirilir.

Daima borç bakiye veren bu hesap da dönem sonunda kâr ve zararın borcuna verilerek kapatılmış olur.

5) Kâr ve zarar hesabı

Muhasebede belli hesap döneminin sonuçlarını toplayan genel netice hesabına “kesin kâr ve zarar hesabı” adı verilir. Bilançoda yer alan netice hesabı bu hesaptır. Kârla kapandığı takdirde bilançonun pasifinde, zarar olursa aktifinde yer alır.

Para ve para gibi değerlerle kısa zamanda paraya çevrilebilen değerler toplamının, kısa vadeli borçlara bölünmesiyle elde edilir. Bu rakamın 1 ve 1 den büyük olması işletme durumunun, sermayesinin iyi ve olumlu olduğunu ifade eder. ( Likidite)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 3 =