NET KÂR

NET FAİZ

Net faiz (pure interât) yani içine başka unsur katılmadan hesaplanan faiz anlamına kullanılmaktadır.

Net faiz, gayrisafi tutarından vergiler ve komisyonlar ile diğer masraflar ve risk payı çıkarıldıktan sonra arz ve talebe göre oluştuğu varsayılan denge faizdir.

NET FİAT

Üzerinde herhangi bir Iskonto sözkonusu olmayan ve bilfiil ödenmesi gereken fiyattır. Diğer bir deyimle efektif fiyat demektir.

NET KÂR

Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği satış hasılatından, bu hasılatla ilgili bütün masraflar, zararlar ve indirimler düşüldükten sonraki miktara yani hasılat fazlasına denir.

Net kâr; net gelir terimiyle eş anlamda kullanılmaktadır. Ve her iki terim de devre kârı ile ilgili olarak ödenecek gelir vergisinin düşülmesinden sonraki hasılat fazlası miktarını ifade etmektedir. Örneğin; \

Satış………….. 100.000. TL. olsa

Satış iskonto ve ‘ IİKİ

indirimleri ……. 5.000. TL.

Net satış hasılatı ………. …. 95.000. TL.

Satışlar maliyeti ……………. 70.000. TL.

Brüt satış kârı 25.000. TL.

Faaliyet masrafları …. ……… 5.000. TL.

Faaliyet kârı (geliri) …………. 20.000. TL.

Gelir vergisi …. 10.000. TL.

Net kâr (gelir) 10.000. TL. olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 60 = 65