NAKLİYAT SİGORTASI

Malların kara, deniz ve hava yolu ile bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında karşılaşacakları maddi zarar ve kayıpların (hasarların) tazminini sağlayan bir sigorta dalıdır.

Türk Ticret Hukukunda kara ve deniz sigortalarına ait hükümler kanunun 5 nci kitap 1263 1459. maddelerinde yer almıştır.

1) Kara nakliyat sigortaları

Genellikle malların tren ve kamyonla yapılacak nakliyatını kapsamaktadır. Ticaret kanunumuza göre nehir ve göl gibi denizden başka sularda ve hava yolu ile yapılacak nakliyat, kara nakliyatından sayılmaktadır. Nakliyat sigorta sözleşmesi belli konulardan başka şu maddeleri kapsar.

Malın taşınacağı araç ve nakil sırasında izlenecek yol,

Nakliyecinin adı, soyadı ve ticaret un; vanı,

Malı gönderilen kimse ile nakliyeci arasında nakil için bir süre belirlenmiş ise bu süre,

Eşyanın nakliyeciye verildiği yer ile gönderilen ve teslim edilecek olan yer poliçeye yazılır.

2) Deniz nakliyat sigortaları

Eşyanın belli bir şekilde bir yerden diğer bir yere vapur veya motorla taşınmaları sırasında gerek bu malların ve gerekse taşıyan nakil araçlarının karşılaşacakları hasarları temin eden sigortalara denir.

Mal ile aracın sigortası ayrı ayrı yapılmak gerekir. Şartları ve nitelikleri ayrı ayrf olduğu için.

Mallar; ambalajlarına, cins ve yapı özelliklerine, geminin ambar veya güvertesinde taşınacaklarına, geminin cinsine, gönderilecekleri yerlere göre özel şartlarla sigorta edilir. .

Gemiler; vapurun yaşı, tonajı, gideceği bölge ve denizler gözönünde tutularak sigorta edilmektedir.

Sigorta konusuna gelince; neler sigorta ettirilebilir? Bunlar sırasiyle

Gemi,

Navlun,

Yolcu taşıma ücreti,

Mal,

Deniz ödüncü olarak verilen para,

Karşılığı gemi, navlun, yolcu taşıma ücreti veya mal olan başka alacaklar,

Malın gönderildiği yere varmaslyle elde edilmesi muhtemel kâr,

Kazanılacak komisyon,

Sigortacının üzerine aldığı riziko sigorta ettirilebilir.

Bunlardan birini sigorta ettirmekle ötekiler sigortalanmış sayılmaz. Gemiyi ya da, yükü deniz rizikolarına karşı temin etmekte para ile ölçülebilecek bir yararı olan kimse bunun üzerine deniz sigortası yaptırabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 7 =