NAKDİ TEMİNAT

NAKDİ TEMİNAT

Devlet daire ve kuruluşlarına karşı, taahhüt edilen herhangi bir hizmetin yapılmasını sağlamak için cezai şart olarak yatırılan paralara bu ad verilir.

Teminat, tahmin edilen bedelin veya ihale bedelinin kanunla belli oranında depozito olarak yatırılır.

Ayrıca müteahhitlere, istihkakına mahsuben peşin ve avans olarak verilen paralara karşılık aynı miktarda temin edilen ve yine bu paranın karşılığını sağlamak amaciyle hazîneye irat kaydedilen tedavüldeki paralar da nakdi teminat adını alır.

Nakit teminatı, devlet taahütleri ve avans ödemeleri hakkında olduğu gibi ticaret ve borçlar hukukuna, medeni kanuna ve usul kanunlarına göre mahkemelere karşı da gösterilebilir.

NAKİT

Nakit, hazır para demektir. Ağırlığı, ayarı belli olan ve hükümet tarafından bastırılan paralara nakit denir. Yani ödeme ve tahsilat aracı kâğıt ve madeni paraların hepsi “nakit” adını alır.

Bir ülkede iktisadi değerlerin mübadelesini ve değerlendirilmesini sağlayan birim diye de tanımlanabilir, ( Para)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 1