MUVAKKAT VE MUTAVASSIT HESAPLAR

Muhasebe plânının ana hesaplarındandır. Gerçekte başka bir hesaba alt olduğu halde geçici bir zaman için ilgili hesaba kaydedile miyen veya asıl hesabına kaydolunmadan önce izlenmesi ya da, bir iz bırakması İçin dolaştırılması gereken hesaplardır Peşin ödenen Masraflar, İleride Tahakkuk Edecek Masraflar, Emanet Kıymetleri Hesabı gibi.

Bu hesaplar Nazım Hesaplar niteliğindedir.

Borçlu ve alacaklı olmak üzere çift bakiye vererek çalışır. Muvakkat hesaplar ve mutavassıt hesaplar olmak üzere tali hesapları iki gruba ayrılır.

1) Muvakkat hesaplar

Belli başlı tali hesapları şunlardır

Depozitolar,

Küçük kasa,

Peşin ödenen masraflar,

İleride tahakkuk edecek masraflar,

Kasa noksanı,

Kasa fazlası,

İcra tevkifatı,

Sigorta muameleleri,

Protesto masrafları,

İnşaat hesabı, ve benzerleri gibi.

2) Mutavassıt hesaplar

Başlıca tali hesaplarından bazıları şunlardır Bu hesaplar çift bakiye verirler.

Kâr ve zarar reeskontu,

Taahhütlerimiz Taahhütlerimizden dolayı alacaklılar,

Emanet kıymetler Emanet kıymetleri mudileri,

Borsa emirleri Borsa emirlerini İcra edenler ve benzerleri gibi.

önemine binaen kâr ve zarar reeskont işlemine eğilmek gerekir. Bir bankanın devre sonlarında gerçek kâr ve zararım tesbit edebilmek için,

Kâr ve zararda yazılı olup, reeskontun yapıldığı tarihten daha ilerideki dönemlere ait kâr veya zararlar,

Genel giderler hesaplarında yazılı olup, reeskontun yapıldığı tarihten daha sonraki dönemleri ilgilendiren giderler,

Reeskontun yapıldığı tarihten önceki dönemlere ait olup, bu tarihe kadar kâr ve zarara geçirilmemiş kârlar veya zararlar,

Reeskontun yapıldığı tarihten daha önceki dönemleri ilgilendirdiği halde bu tarihe kadar genel giderlere geçirilmemiş olan giderler, olup olmadığına bakılmalıdır.

Muvakkat ve mutavassıt hesaplar mutavassıt hesaplar arasında yer alan kâr ve zarar reeskont’unu diğer senet reeskont işlemleriyle karıştırmamak gerekir. Bu, bir muhasebe hesabıdır.

Yukarıda açıklandığı gibi bir işletmenin, özellikle bankaların devre sonlarında gerçek hesaplarına intikal etmemiş bazı giderlerle, alman ve verilen faizlerini saptamak ve böylece devre sonu gerçek sonucunu meydana çıkarmak amaciyle yapılan bu reeskont işlemleri üzerinde muhasebeciler önemle durmaktadırlar.

Sırf geçici olarak düzenlenen devre sonu reeskont fişleri; devre başlarında ters maddelerle iptal edilir.

Örneğin; 31.3.197…. de ödenmeyen

4.300. liralık telefon gideri için Genel giderler telefon giderlerine 4.300. borç ve buna karşılık muvakkat ve mutavassıt hesaplar kâr ve zarar reeskont hesabına

4.300. liralık alacak verilmişse, 1.4.197… tarihinde ters muhasebe maddesiyle iptali yapılır, yani eski şekline getirilir. Örnek olarak, genel giderler reeskontu İle kâr ve zarar reeskontuna ait tablolar aşağıdadır

Vergi ve Harçlar Bina vergisi

Banka binasının seneliği 60.000. TL. dan henüz öden miyen bir aylığının reeskontu

Vergi ve Harçlar Belediye resimleri

Şube binasının seneliği 1.800. TL. Aydınlatma ve temizleme vergisinin ödenmiyen bir aylık reeskontu

Sair Harçlar ve Kaydiyeler Ticaret

Odaları, Borsalar ve meslek teşekkülleri

Ticaret Odası aidatının seneliği 3.000. TL. dan peşin ödenen 9 aylığının reeskontu

Aydınlatma Su

Havagazı ücretinin Şubat, Mart aylarına ait ödenmiyen kısmın reeskontu (Ortalama aylık 400. TL.)

Elektrik sarfiyatının Şubat ve Mart aylarına ait reeskontu

İçme suyunun Mart ayma ait ödenmeyen ücretinin reeskontu

Şehir suyunun iki aylık henüz ödenmiyen kısımların reeskontu

Kalorifer için kullanılan 8 ton mazotun henüz ödenmiyen ücretinin reeskontu (litresi 2. TL.)

Telefon Giderleri

Son iki aya ait ve ödenmiyen telefon ücreti reeskontu

Telgraf Giderleri

Teleks borcunun henüz ödenmiyen bir aylık reeskontu

MUVAKKAT VE MUTAVASSIT HESAPLAR

Kâr ve Zarar Reeskont Tablosu 31.3.197…,

AÇIKLAMA Adat Faiz Nisbeti MEB Borç LÂĞ Alacak

Aldığımız Faizler İskonto senetlerinden 18.550.000 11.5 592.569.44

İştira senetlerinden 3.640.000 11.5 116.277.77

Verdiğimiz Faizler Resmi Mevduat (Vadesiz) a. Genel Bütçeli Daireler 2.221.000 1 708.847.21 6.084.93

Resmi Mevduat (Vadeli) hh. Kanunla Kurulmuş İçtimai Sigorta Müesseseleri 4.669.000 6 76.749.02

Ticari Mevduat (Vadesiz) a. Her nevi Ortaklıklar 5.385.000 1 14.753.42

b. Tüc. Tic. ve Firmaları 2.083.000 1 5.706.84

g. İştiraklerimiz 2.073.000 1 5.679.45

Ticari Mevduat (Vadeli), bb. Tüc. Tic. ve Firmaları (Bir yıldan fazla) 1.062.000 9 26.186.30

dd. İktisadi Devlet Teş. (6 aydan 1 yıla kadar) 2.275.000 6 37.396.45

Tasarruf Mevduatı (Vadesiz) a. Cari Hesaplar 6.733.000 3 55.339.72

b. Küçük Cari Hesaplar 36.283.000 3 298.209.97

g. Emekli Yardım Sigorta Sandığı 2.229.000 3 18.326.15

e. Umumi Menfaate Yararlı Dernekler 1.841.000 3 15.131.17

f. Diğer Dernekler ve Spor Kulüpleri 1.171.000 3 9.624.44

aa. Cari Hesaplar (4 6 ay) 1.440.000 4 15.780.82

(6 ay 1 yıl) 7.022.000 6 115.427.63

(1 yıldan fazla) 3.011.000 9 74.243.83

cc. Memurlar Emekli Yardım ve Sigorta Sandıkları 26.114.000 9 643.906.84

ee. Umumi Menfaate Yararlı Demekler 224.000 6 3.682.11

M »» 56.000 9 1.380.82

ff. Diğer Dernekler ve Spor Kulüpleri 73.000 6 1.199.97 2.264.000 9 55.824.65

TOPLAM GENEL TOPLAM 1.480.634.53 2.189.481.74

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*