MUVAKKAT İLMÜHABER

MUVAKKAT İLMÜHABER

İlmühaber; sözcük olarak birinin herhangi bir durumunu göstermek üzere verilen resmi belge, hâl kâğıdı demektir.

Ticaret hukukunda ise; asıl hisse se netleriyle sonradan değiştirilmek üzere geçici olarak çıkarılan belgelere denir.

Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması gerekir. Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.

Hamiline yazılı hisse senetleri yerine düzenlenen nama yazılı ilmühaberler, ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolunabilir. Bu devir şirkete karşı ihbar tarihinden itibaren hüküm İfade eder (T.K. mad. 411).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*