MÜŞTERİ PSİKOLOJİSİ

MÜŞTERİ

Kararlaştırılan bir bedel karşılığında bir malı satın alan kimseye müşteri veya alıcı denir.

Para karşılığında kendisine hizmet edilen veya işi yapılan kişi de müşteri demektir.

Aynı ticarethaneden mal almayı, daima aynı avukata, doktora ve benzerlerine müracaatı âdet edinen kimselere de “müşteri” denir.

Bankaların kredi aldıkları ve kredi verdikleri şahıslar ve kuruluşlar da müşteridir.

Müşteri çevresi ise bir ticari işletmenin en önemli manevi unsurlarından biridir. Çünkü ancak bir müşteri çevresi bulunan ticari

işletmenin yaşama imkânı vardır. Müşteri çevresi yönünden ortaya çıkan en önemli mesele bir ticari işletmenin devrinde onun müşteri çevresini devralabilmek daha doğrusu kazanabilmektir. O takdirde ticari işletme eskisi gibi müşterileriyle faaliyetini sürdürebilir.

MÜŞTERİ PSİKOLOJİSİ

Müşterinin (Satın alıcının) ticaret işletmesi bakımından vereceği en önemli karar, satın alma kararıdır. Bu karar, satın alıcının iradesine bağlıdır.

Bazı müşterilerde irade çabuk oluşur, müşteri satın alma kararını çabuk verir. Bazı hallerde ise, müşterinin düşündüğü, bir şey> ler hesapladığı,’ tereddüt geçirdiği ve hatta karar veremiyerek gittiği, tekrar geldiği olur. Kararın geç verilmesine başlıca neden, iradenin hemen oluşmaması ve dolayısiyle etkisini yavaş göstermesidir.

Bununla beraber, her müşteride daha ti caretevine girmeden önce oluşmuş istek ve irade vardır. Bir mala ihtiyaç duyulması ve onun aranılması, herhangi bir malın vitrinde görülmesi gibi hallerde müşteri, iradesinin etkisi altındadır. Genellikle zaruri ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında daha çabuk karar verilir.

Müşterinin satın alma kararı vermesinde satıcının veya tezgâhtarın büyük rolü vardır. Satıcının görevi, satış sırasnda malın gerçek değerini tümüyle ortaya koymak ve müşterinin psikolojisini daima gözönünde tutmaktır. Yani onu kırmamak ve psikolojik etkenleri hesaplayarak ona göre hareket etmektir.

Ticarette olduğu gibi Bankacılık hizmetlerinde de müşteri psikolojisi büyük etkileri dolayısiyle önemli bir konudur. Müşteri, Banka kapısından girer girmez nazik ve sıcak bir ilgiyle karşılanmasından, kendisine güler yüz gösterilmesinden, sorularına cevap verilmesinden ve işinin çabuk görülmesinden son derece memnun kalacaktır.

“Müşteri daima haklıdır” prensibinden maksat, ilgililerce müşteri psikolojisine gereken önemin gösterilmesini sağlamaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 4