Müşteri Bazında Saklama Sistemi’ne katılmak isteyen yatırımcı, ne yapmalıdır ?

SPK’dan yetki belgesi almış bir aracı kuruluşa emanet olarak bıraktığı menkul kıymetlerini denetlemek İst eyen bir yatırımcının, önce aracı kuruluşlara başvuruda bulunarak ” Müşteri Bazında Saklama Sistemi” ‘ne*katılmak istediğini beyan etmesi gerekir.Daha sonra sözkonusu aracı kuruluş ile yatırm cı arasında “karşılıklı taahütname “imzalanır ve bir sureti de yatırımcı tarafından saklanır. Bu taahütname .yatırımcının isteğine bağlı olarak Noter’e de onaylattırılabilir. Bu işlem sırasında aracı kuruluş, yatırımcıya bir kod numarası verir, Takasbank nezlinde bir hesap açar ve yatırımcıya da bir şifre verir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*