Müşteri Bazında Saklama nedir?

Türkiye’de borsamızın yakın bir geçmişi vardır ve her geçen gün uluslararası borsaların hizmetlerini vermeye çalışmaktadır. Özellikle borsanın hizmete girdiği 1986’da ve sonraki birkaç yılda borsam yatırmaları ,büyük ölçüde küçük tasarruf sa hiplleriydi. Bunlar satın aldıkları hisse senetlerini kendileri muhafaza ediyordu. Fakat bu, yatırımcılar için son derece riskli ve zarar etme ihtimali yüksek bir yoldu. Zira her an kaybetme .çaldırma riskiyle beraber bedelli ve bedelsiz hisselerin alımı ve temettüyü takip edememe ve dolayısıyla zara etme riski mevcuttu. Sonraki yıllarda .yatırımcılar bu alışkanlıkların yavaş yavaş terkederek hisse senetlerini bankalara ve aracı kurumlara emanet etmeye başladı. Ancak bu defa da bir başka tehlike ortaya çıktı. Bazı aracı kurumların özellikle piyasanın düşüş trendine girdiği dönemlerde müşterinin malını kullandığı, yani “emanete hıyanet” ettiği anlaşıldı.
İşte bu riski de ortadan kaldırmak ve yatırımcıların hisse senetlerinin güven içinde korunmasını sağlamak amacıyla ” Müşteri Bazında Saklama” adı verilen sistem geliştirildi. Müşteri Bazında Saklama Sistemi, kısaca bir aracı kurum ya da banka aracılığıyla satın alınan menkul kıymetin, yatırımcı tarafından fiziken teslim alınmaması ve aracı kurumun emanetinde bırakılması halinde, yatırımcıya verilen bir kod numarası altında Takasbank kasalarında saklanmasıdır.
Yatırımcı, bu sisteme katıldığı takdirde, aracı kuruluşa emanet ettiği menkul kıymetlerini denetleme imkanına sahip olacaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*