MURAKIP

MURAKIP

Denetliyen, kontrol eden ya da, gözeten ve göz altında bulunduran kimse ticaret hukukunda ise anonim şirketlerde denetim işini yapan görevlidir.

Murakıplar; kural olarak anonim şirket genel kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilir. Bazı hallerde mahkeme seçebilir. Bazan de çok murakıplı şirketlerde diğer murakıplar tarafından seçilir. Ancak bu türlü seçilen murakıpların görevi ilk genel kurul toplantısı ile son bulur.

Bir şirkette murakıp sayısı 1 5, hizmet süresi 1 3 yıl olabilir. Süresi dolan murakıp yeniden seçilebilir.

Murakıpların görevleri T.K. mad. 353’de gösterildiği üzere şirketin hesaplarını ve işleyişini kontrol etmektir. Daha açık olarak;

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*