MURAHHAS ÜYE

Anonim şirketlerde yönetim kurulu adına genel veya bir kısım işlemleri yönetmeye yetkili olan yönetim kurulu üyesine bu ad verilir (T.K. mad. 319). Murahhas aza terimi eş anlamdadır.

Kamu iktisadi kuruluşlarının genel müdürleri gibi yönetim kurulunun tabii üyesi olan Müdürler hukuken bu niteliği taşırlar.

Murahhas üye, yönetim kurulu karariyle atanır ve aynı şekilde görevine son verilir.

Murahhas, bir veya birkaç üye olabilir. Birkaç üye olmaları ha.linde çalışma şekilleri yönetim kurulunca saptanır. Yani herbiri şirketin belli bir iş alanına bakabilecekleri gibi ortaklaşa hareket etmeleri de yönetim kurulu karariyle mümkündür.

Ticaret yasamıza göre yönetim kurulu başkanlarının da murahhas üye olmasına ve bu suretle hareket etmesine engel yoktur, hatta yine bu sıfatla Genel Müdüre’de vekâlet etmeleri olanağı vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*