MURABAHA

MURABAHA

Kanunun izin verdiği sınırdan fazla faiz alma yani tefecilik anlamına gelir. Herhangi bir malı çok fazla kâria satmak da murabaha kavramına girer.

Aşırı faiz şartlı ödünç anlaşması (22 Mart 1887 tarihli murabaha nizamnamesi) Türk Ticaret Kanununun 1473 ncü maddesiyle kaldırılmıştır.

Bir malı çok fazla kârla yani fahiş fiyatla satan kimseye “Murabahacı”, kanunun gösterdiği sınırı aşarak çok aşırı faizle ödünç para veren kimseye de, “Tefeci” derler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*