MUKAVELE NEDİR?

MUKAVELE

Karşılıklı sözleşme anlamına gelir. İki ve daha çok kimselerin aralarındaki taahhütleri (icap ve kabul o. ) ile akdetmeleridir, /ani iki veya daha çok kimseler arasında bir hakkın meydana çıkarılması, değiştirilmesi veya yok edilmesi amacıyla yapılan anlaşmayı kapsayan veya kanıtlıyan yazıya mukavele (Sözleşme) denir. Rehin sözleşmesi, kira mukavelesi, şirket sözleşmesi gibi.

Şu halde; Mukavele bir iş için iki taraf arasında verilen kararı ve her iki tarafın şartlarını kapsıyan bir çeşit senet demektir.

Bir mukavelede aranılan şartlar;

Tarafların medeni haklarını kullanma ehliyeti olacak. Yâni bir küçük çocuk veya bir delinin ehliyetsizliği nedeniyle mukavele yapması mümkün değildir. Bunlar; veliler, kanuni vasiler tarafından temsil edilirler.

Tarafların rızaları, yani satışta, kirada veya diğer konularda iki tarafın istek ve muvafakatları şarttır. Zorlama ya da hile ile yapılan sözleşmeler geçerli değildir.

Anlaşmanın konusu; Satanın bir malı, alanın da bir bedeli vermesidir.

Mukavelelerin ahlâka veya genel düzene aykırı olmaması da şarttır.

Anlaşmada, karşılıklar arasında açık bir nisbetsizlik de olmamalıdır. Zarar gören tarafın sıkıntılı halinden ve tecrübesizliğinden yararlanacak şekilde bir sözleşme yapılırsa bu anlaşmanın feshine gidilebilir.

Sözleşmelerin; hem imza bakımından hem de, anlaşmanın şartlarını tescil bakımından noterden geçirilmesi lâzımdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*