MUHATARA NEDİR?

MUHATARA

Sigortalının karşı karşıya bulunduğu, sigortacının da tazminini taahhüt ettiği zarar ve ziyana bu ad verilir.

Genellikle her hasar ihtimaline “Riziko” denir. Aynı zamanda sigortanın konusunu teşkil eden yangın, hastalık, ölüm ve her türlü zarar ve ziyan getiren olaylara da riziko denilmektedir.

Rizikoda şu noktalar aranmaktadır

İleride meydana gelmek,

Muhakkak olmamak veya ne zaman olacağı bilinmemek,

Tarafların iradesi dışında bulunmak.

Rizikonun ileride ortaya çıkması lâzımdır. Yani sigorta yapılırken riziko adını verdiğimiz olay henüz meydana gelmemiş bulunmalı veya hiç olmazsa gerçekleşmesi taraflarca bilinmemelidir. örneğin, bir ev yangına karşı sigorta edilmektedir. Sigorta akdinin /apılması sırasında evin sağlam olarak bulunması gerekir.

Rizikonun şüpheli olması demek, meydana çıkıp çıkmıyacağının bilinmemesi veya meydana çıkacağı zamanın belli olmaması demektir. Örneğin; evin yanıp yanmıyacağı belli değildir. Ölüm için hayat sigortalarında ölüm olayı muhakkak ise de ne zaman olacağı bilinmemektedir.

Bundan başka bir evin kazaen yanması veya bir otomobilin bir kişiye çarpması tarafların iradesi dışında meydana gelen olaylardır.

İşte bu nedenledir ki; Sigortacılık, prim karşılığında diğer şahısların veya işletmelerin rizikosunu kendi üzerine alan bir meslek dalı olarak tanımlanır.

Rizikolar tabii olur Ölüm, hastalık, fırtına, dolu, deprem gibi. İktisadi olur Enflasyon, para değerinin düşmesi, mal darlığı ve buna benzer iktisadi olaylardan doğan rizikolardır.

Emtia veya mamullerin sürülüp sürülme yeceği, alacakların tahsil edilip edilmlyeceği konuları da iktisadi rizikoya girer.

Sigortacı gözüyle rizikoları ikiye ayırabiliriz

1) Teknik rizikolar

Sigorta şirketleri tarafından üstlenen sigorta konusuna bağlı rizikodur. Bu rizikonun kapsamı; Gerek sigorta edilen malların cins ve nitelikleri, gerekse sigorta edilen şahıs ların yaş ve sağlıkları gibi etkenlere bağlıdır.

2) Mali rizikolar

Para değerinin düşmesine bağlıdır. Bu bakımdan plâsman, ipotek işlemleri, hayat poliçeleri üzerinden yapılan ikrazat, yıllık sigorta primleri, faiz dalgalanmaları hep mali rizikoya bağlı olaylardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*