MUHASEBE SİSTEMİ

MUHASEBE MÜTEHASSISI

Muhasebe vaziyet ve kuruluşu hakkında ihtisas sahibi olan ve bu konuda inceleme yapıp, rapor veren kimseye denir.

MUHASEBE SİSTEMİ

Muhasebe faaliyetinin; hesaplar, kayıt defterleri, fişler, tablolar, usuller, hesap plânı ve muhasebe yönetmeliği gibi kısımları kapsayan düzene “Muhasebe sistemi” denir.

Bu düzen içinde muhasebe çalışmaları ile işletmenin veya muhasebe biriminin varlıkları, borç ve alacakları, sermayesi, gelir ve giderleri tespit edilir ve kontrola tabi tutulur.

Muzaaf (Çift girişli) kayıt usullerinin genişliğine ya da çeşitli işletmelerin kayıt ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş değişik şekillerine de “Muhasebe sistemleri” adı verilmektedir.

MUHASİP

Açılan hesapların sonucundan dışa karşı sorumlu olan kimsedir. Büyük kuruluşlarda asıl idare, mesul muhasipte (Sorumlu sayman) olup müdür seviyesindedir.

Asli muhasibin yanında defter tutmağa yarayan memurlara da muhasip denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


7 + 3 =