MUHASEBE ORGANİZASYONU

1) Hesap plânı

Banka muhasebesinin, bilim ve tekniğine ve tip bilanço esasına göre bir hesap plânı bulunur. Bu plân her çeşit hesabı nitelikleri île sıralar. Örneğin Aktifte Kasa ve Bankalar Hesabı önce,

Kasa l
1 Türk Lirası
2 Altın ve gümüş
3 Yabancı paralar (efektif)
4 Tahsil olunacak kuponlar olarak,
Bankalar
1 Merkez Bankası
2 Dahili Bankalar
3 Harici Bankalar olarak ayrılır, diğer hesaplar da aynı şekilde bilanço hesapları sırasına göre plânlanır.
2) Defter Sistemi

Bankalarda, rasyonalizasyon çalışmaları sonunda, muamele fişleriyle başlıyan düzeltmeler, bu fişlerin kombine emprime haline dönüştürülmesi, defterlerin föy volan haline getirilmesi ve nihayet el emeği yerine ma kina uygulanması; büyük ölçüde değişme ve gelişme imkânı yaratmıştır. Ancak makine uygulaması, muhasebe maliyet giderlerini artırdığından, küçük bankalar için ekonomik değildir. Bu gibi bankalarda yalnız kombine emprime ve müteharrik yapraklı defterler ve yazı makineleri kullanmak yeterlidir.

Bankalarda muhasebe organizasyonunun ve hesap işleyişinin esası iş bölümü ile belirlenir ve saptanır.
Banka işlemleri çeşitli servislerce yapıldıktan sonra gerekli kayıtlar için muhasebeye gelmektedir. Muhasebe servisi, tutulan hesapların çeşidine göre seksiyonlara ayrılır. Bu seksiyonlar; kendilerinin yapacağı işler için servislerden gelen fişlerini prima nota icmaliyle kayıtlara geçirirler.

Bankalarca kanunen tutulması gereken defterler yanında yardımcı defterler de kullanılmaktadır ( Ticari defterler)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


23 + = 29