Muhasebe Kontrolü

Buna maddi ve idari kontrol de diyebiliriz. Mevcutların tamamı, kayıtların ve belgelerin tam ve doğru olması gibi konuları ve incelemeyi kapsar.
Muhasebe kontrolünde; bankanın kasasındaki paralar, cüzdanındaki senetler ve kıymetli evrak, ayniyat mevcutları ve alacaklarına ait dokümanlar incelenir, sayılır ve muayene edilir. Bütün kolfektif hesapların envanterleri çıkarılarak esas kayıtlarla mutabakatları araştırılır. Özetle bankanın aktif ve pasifindeki değerler maddi bakımdan tam bir kontrole tâbi tutulur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 67 = 74