MUHASEBE KAYIT USULLERİ

MUHASEBE DIŞI ENVANTER

Muhasebe dışı mevcutlar, alacak ve borçların gözden geçirilip, gerçek değerlerinin tesbit edilmesidir, ( Envanter)

MUHASEBE İÇİ ENVANTER

Muhasebe dışı envanter sonuçlarını, hesap kayıtlariyle kontrol etmek, artış ve eksilişleri, kırık ve bozukları, yıpranma fark

larını, değer hareketlerinden meydana gelen satış kâr ve zararlarını, cari hesap faizlerini, işletmenin genel kâr ve zararını tespit edip sonuçları muhasebe yolu ile bilânçoya yansıtmaktır. ( Envanter)

MUHASEBE KAYIT USULLERİ

Muhasebede kayıtlar basit ve muzaaf usulde olmak üzere iki şekilde yapılır

1) Basit kayıt usulü

Bu usulde her işlem, hesapların borçlu veya alacaklı tarafına olmak üzere bir defa yapılır, pratik tarafı yoktur ve netice çıkarmakta çeşitli zorlukları vardır.

2) Muzaaf kayıt usulü

Çift kayıt usulü veya çift girişli bu usulde kaydetmenin gelişmiş şekli olan ve kayıtların kontrolü ile işletmenin durumu hakkında her an bilgi edinmeye imkân veren bir sistemdir. Bu sistemde işlemler karşılıklı olmak üzere iki defa kaydedilir. Yani bir hesabın borçlu tarafına kaydedilen bir işleme ait tutar, diğer bir hesabm alacaklı tarafına yazılır. Bu duruma göre bütün hesapların borçlu taraflarının toplamı alacaklı taraflarının toplamına ve borç bakiyelerinin toplamı alacak bakiyelerinin toplamına eşit olacaktır.

Çift kayıt usulünün (Muzaaf usulün) özelliği surdadır Her işlem iki hesaba kaydolacağına göre bu hesaplardan biri borçlu, diğeri alacaklı duruma gelmektedir. Kaydın doğru ve sağlıklı olması için kayıt yapılmadan işlemin niteliği üzerinde düşünmek gerekir. Özetlemek gerekirse;

Giren veya alan hesap borçlanır, çıkan veya veren hesap alacaklanır. Örneğin, bir senet iskontosunda; senet iskonto edilmiş ve banka mevcutları arasına girmiştir. Buna karşılık kasadan para çıkmıştır. O halde “Senetler Cüzdanı” hesabı borçlu, “Kasa” hesabı alacaklıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*