MORATORYUM

Lâtincedeki geciktirme anlamına gelen mora ve moratorlus sözcüklerinden alınmış bir terimdir.

Vadesi gelmiş borçların kanunla, mahkeme karariyle ve anlaşmayla ertelenmesine “moratoryum” denilmektedir.

si için Haşan Uslu firmasına emir veriyor ve poliçe bedelini bankadan çektiği için bu alacağını Bankaya devretmiş oluyor.
Buraanunla veya hükümet karariyle toplu borçların gerektikçe ertelendiği görülmektedir. Örneğin, kuraklık, sel baskını ve deprem gibi felâketlere uğrayanların borçları genellikle hükümetçe ve bankalarca yeni vadelere bağlanmakta yâni ertelenmektedir. İşte bu bir moratoryum’dur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*